O firmě


Společnost FOKEMA byla založena v roce 1990 a jako rodinný podnik je pokračovatelem 30-leté tradice ve výrobě fotokeramiky.

Výroba fotokeramiky probíhá v duchu tradiční technologie, jejimž výsledkem je neomezená trvanlivost výrobku.

Používaná barva je směsí kysličníků kovů, které dávají fotografii výsledné zabarvení. Snímek je zapalovaný na porceláně pod křemičitou glazurou při teplotě 900 C°. Kolorování je prováděno barevnými glazurami.

Povětrnostní vlivy, kterým je keramika po aplikaci na pomníky vystavena, nemají na její životnost žádný vliv.

Ozdobné rámečky stejně jako zdobící snítky jsou ze zlata anebo platiny, pokud nápisy na pomníku jsou ve stříbře.
Případné popisy pod fotografii jsou provedeny stejnou výrobní technologii jako portrét.
 
WebSolutions: LIVEBOX, a.s.